logoproduktUszczelki kołnierzowe, ze względu na swoje zastosowanie i precyzję produkcji, mogą być wykonane zarówno z materiałów metalowych jak i niematalowych. Należą do nich zarówno płyty uszczelkarskie produkcji krajowej i zagranicznej oraz płyty z grafitu ekspandowanego. Z racji na dużą wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienie, uszczelki do połączeń kołnierzowych mają szerokie zastosowanie w każdej gałęzi gospodarki, np. w przemyśle energetyczno - ciepłowniczym czy hutniczym. Wykonanie uszczelek odbywa się zgodnie z normami PN-86 H-74374/02 lub określone przez dokumentację techniczną zleceniodawcy.