logoproduktCharakterystyka:

  • przeznaczony do napełniania i rozładunku paliw ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50%, w tym również bioetanolu (paliwa zawierającego związki tlenowe do max 15%) oraz biodiesla (80% oleju napędowego i 20% biokomponentów - estrów).
  • typ SD - podciśnienie 0,063 MPa,
  • temp. pracy: od -30°C do +70°C,
  • warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka,
  • wzmocnienie: tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, typ SD - spirala z drutu stalowego,
  • warstwa zew.: gumowa, CR, czarna, z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne,
  • wąż tłoczny typ D, wąż ssawnotłoczny typ SD,
  • opór elektryczny węża max 106 Ω/m,
  • możemy dostarczyć w postaci gotowych przewodów.

Tablica Parametrów:

Dostępne średnice 20 - 100 mm
Długości 6 - 40 m
Grubości ścianek 6,0 - 8,0 mm
Ciśńcienie pracy 1,0 MPa
Ciśnienie rozrywające 4,0 MPa