Czym powinny charakteryzować się węże do cystern?

Kategoria: Blog

wąż do cysterny

Wychodząc na ulicę często, możesz zobaczyć duże ciężarówki z przyczepami, wyglądem przypominające wielkie beczki. Są to tak zwane cysterny, które służą do transportu różnorodnych substancji, takich jak np. wino, czekolada, a także paliwo i różne materiały niebezpieczne. Jednak nie każdy wie, że przy transporcie powyższych substancji powinien być wykorzystany odpowiedni wąż, głównie dla zachowania bezpieczeństwa.

Rodzaje i opis węży do cystern

Cysterna to nie tylko zbiornik, czujnik przepełnienia i układ pomiarowy. Równie istotny jest wąż, odpowiednio dostosowany do specyfikacji substancji. Pamiętaj – każdy wąż nadaje się do innego rodzaju transportu. Oto te najczęściej stosowane.

  1. Węże do produktów ropopochodnych – przeznaczone typowo do płynnych substancji, głównie do paliwa, oleju i ropy naftowej. Zakres produktów ropopochodnych jest bardzo szeroki i obejmuje głównie ropę surową, benzynę, oleje opałowe, naftę, oleje napędowe, oleje smarowe, oleje grzewcze (nośniki ciepła), oleje elektroizolacyjne (np. olej transformatorowy), substancje konserwacyjne oraz rozpuszczalniki – oczywiście nie jest to wszystko, lista jest bardzo obszerna. Węże stosuje się do wydobycia, dystrybucji, tankowania samochodów, a wybierając taki wąż do cystern, kieruj się jego odpornością na węglowodory aromatyczne, znajdujące się w paliwie.
  2. Węże do przemysłu spożywczego – są skonstruowane w taki sposób, aby nie zawierały szkodliwych substancji dla zdrowia, jak i pogarszających smak produktu, jego jakość i właściwości. Wnętrze takiego węża wykonane jest z wysokiej jakości, czystości gumy i tworzyw sztucznych, które muszą spełniać przepisy UE
    i amerykańskie FDA. Osobne węże są przeznaczone do wody pitnej.
  3. Węże do materiałów sypkich – to specjalne węże przeznaczone do transportu: pasz, wapna, cementu, piasku i innych wysoko ścieralnych materiałów.

Na rynku możemy znaleźć jeszcze inne typy węży, np. do transportu ciężkich olejów napędowych lub bitumu. Istotne jest, aby wiedzieć, że węże do cystern odgrywają ogromną rolę, ponieważ decydują o jakości i bezpieczeństwie każdej substancji, a co za tym idzie, ich jakość wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i życie.

szczelinex