Specyfika laminatu technicznego

Kategoria: Blog

Laminaty elektroizolacyjne

Laminaty znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle elektroenergetycznym i elektrotechnicznym, gdzie stosowane są zarówno jako tworzywo elektroizolujące, jak i konstrukcyjne.

Główne właściwości laminatów

Zarówno laminaty elektroizolacyjne, jak i konstrukcyjne, wyróżniają się właściwościami, które w dużej mierze determinują ich późniejsze zastosowanie. Wszystkie laminaty techniczne powinny wyróżniać się przede wszystkim dużą stabilnością kształtu i wymiarów nawet w przypadku długotrwałego oddziaływania wysokich temperatur czy znacznych obciążeń. Odporność termiczna to jeden z ważniejszych parametrów laminatów, która przesądza o przydatności materiału. Co więcej, laminaty techniczne muszą wykazywać odporność na czynniki chemiczne oraz wykazywać właściwości dielektryczne.

Przykładowe rodzaje laminatów

  • Płyta bawełniano-fenelowa (tekstolit). Płyty tekstolitowe to wysokociśnieniowy laminat zbrojony tkaniną bawełnianą. Cechuje się wyjątkową stabilnością właściwości mechanicznych w szerokim zakresie temperatur. Spośród powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych konstrukcyjnych płyta tekstolitowa wyróżnia się bardzo dużą odpornością na przeciążenia mechaniczne i termiczne. Jest to uniwersalny materiał konstrukcyjny o doskonałej stabilności wymiarowej przy dużych obciążeniach i podwyższonych temperaturach.
  • Płyty szklano-epoksydowe. Jest to laminat składający się z tkaniny szklanej nasycony żywicą epoksydową. Przeznaczony jest do zastosowania elektrycznego i konstrukcyjnego. Nadaje się do pracy w powietrzu i oleju w urządzeniach wysokiego napięcia. Wykazuje dobre właściwości dielektryczne i mechaniczne. Cechuje się niską chłonnością wody.
  • Rury i wałki (pręty) bakielitowe. Rury i pręty warstwowe prasowane produkowane są w formach, w których zwinięty nośnik nasycony żywicą epoksydową jest utwardzany w temperaturze i pod ciśnieniem. Znajdują zastosowanie m.in. jako materiał elektroizolacyjno-konstrukcyjny.
  • Rury i wałki (pręty) tekstyliowe. Rury i pręty warstwowe prasowane produkowane są w formach, w których zwinięty nośnik nasycony żywicą fenolową jest utwardzany w temperaturze i pod ciśnieniem. Znajdują zastosowanie m.in. jako materiał elektroizolacyjno-konstrukcyjny.
szczelinex