Specyfika i rodzaje węży stosowanych w pożarnictwie

Kategoria: Blog

szczelinex

Straż pożarna większość swoich działań opiera na rozwiązania i urządzeniach hydraulicznych. Walka z ogniem możliwa jest właśnie za sprawą solidnej armatury hydraulicznej. Z uwagi na fakt, że służby gaśnicze biorą udział w niebezpiecznych sytuacjach kryzysowych, muszą być wyposażone w sprzęt pożarniczy najwyższej klasy. Od tego w dużej mierze zależy ich sprawne i skuteczne działanie mające na celu zażegnanie niebezpieczeństwa i ograniczenie strat.

Oprócz różnorodnego sprzętu hydraulicznego wykorzystywane są również węże do gaśnic, które również powinny cechować się najlepszą jakością. W tym artykule przybliżymy nieco specyfikę najczęściej wykorzystywanych węży pożarniczych.

Główne rodzaje węży pożarniczych

  • Węże pożarnicze ssawne są powszechnie wykorzystywane przez straż pożarną. Najczęściej to właśnie ten rodzaj węży posiada największą średnicę, która może wynosić nawet 110 mm. Długość węża ssawnego może mieć maksymalnie 30 metrów. Używane są do przetłaczania wody ze zbiornika wodnego lub innego zbiornika z odpowiednim środkiem gaśniczym. Węże podłączone są za pomocą specjalnych łączników do motopompy, która odpowiada za wyciąganie wody ze zbiornika. Wężem ssawnym woda kierowana jest w miejsce gaszenia ognia.
  • Węże pożarnicze tłoczne. Wykorzystywane są do tłoczenia wody lub innych środków gaśniczych pod dużym ciśnieniem w kierunku duszy lub prądownicy odpowiadającej za formowanie strumienia wody wyrzucanej pod odpowiednim ciśnieniem. Węże tłoczne to istotny element linii gaśniczej. Mogą być podłączone do motopompy lub hydrantu zewnętrznego albo wewnętrznego. Węże tłoczne po obu stronach zakończone są łącznikami, które pozwalają na podłączenie ich do motopompy, drugiego węża pożarniczego, rozdzielaczy, prądownicy, hydrantu itp.
  • Węże półsztywne. Stanowią element hydrantów wewnętrznych. Cechują się średnicą od 33 do 25 mm. Wąż jest nawinięty na specjalne zwijadło, które rozwija podczas konieczności użycia węża. Zakończenie węża półsztywnego stanowi prowadnica, która formuje odpowiedni strumień wody podczas gaszenia.
szczelinex