Węże techniczne – zalecenia dotyczące użytkowania

Kategoria: Blog

Wąż do cystern

Węże techniczne znajdują powszechne zastosowanie. Używane są przede wszystkim do transportowania różnorodnych substancji, w tym m.in. wody (zimnej i gorącej), acetylenu, benzyny i oleju, gazu płynnego LPG, kwasów i zasad, mas asfaltowych, paliw, tlenu, sprężonego powietrza, a także substancji spożywczych. W ofertach producentów znajdziemy węże do cystern, gaśnic, powietrznych układów hamulcowych itd.

Poza doborem odpowiednich parametrów węża adekwatnie do późniejszego zastosowania, liczy się również ich właściwe przechowywanie i konserwacja.

Uniwersalne zasady dotyczące właściwej eksploatacji węża

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że rodzajów węży jest wiele. Różnią się one zarówno pod względem zastosowanych technologii, jak i materiałów, z jakich zostały wykonane. Z tego też powodu bardzo często należy zwracać uwagę na instrukcje producenta, który szczegółowo określa zasady użytkowania węża, a także konserwacji i przechowywania. Niemniej jednak istnieje również wiele uniwersalnych reguł dotyczących tych czynności.

Szczególną uwagę należy zwracać na stan węży, które stosowane są do pracy pod wysokim ciśnieniem roboczym, a także wykorzystywane do transportu niebezpiecznych substancji. Obsługa tego rodzaju węży powinna odbywać się z zachowaniem ostrożności i staranności. Podczas korzystania z wężą trzeba uważać, by nie zaczepić nim o wystające elementy ani nie ciągnąć po szorstkich powierzchniach, jeśli nie są do tego przeznaczone. Należy też chronić je przed przeciążeniami, do których nie zostały przystosowane. Co więcej, nie powinno się przekraczać zalecanych ciśnień. Niebezpieczne dla węża mogą być też gwałtowne zmiany ciśnienia. Nie należy narażać węża technicznego na zagięcia czy przejeżdżanie przez nie ciężkim sprzętem.

Jeśli zauważymy jakiekolwiek zmiany kształtu, wybrzuszenia lub trwałe zgięcia, należy bardzo dokładnie przyjrzeć się uszkodzonej powierzchni. Być może jest to znak świadczący o tym, że wąż nie nadaje się do dalszego stosowania lub wymaga stosownych napraw.

szczelinex