Włókna ceramiczne – właściwości i zastosowanie w izolacji

Kategoria: Blog

Właściwości izolacyjne włókien ceramicznych

Włókna ceramiczne znajdują obecnie dość powszechne zastosowanie jako jeden z materiałów termoizolacyjnych. Do najważniejszych właściwości tych włókien zaliczamy przede wszystkim izolacyjność, a także ogniotrwałość i stosunkowo wysoki poziom odporności chemicznej. Dodatkowo wykazują niską przewodność elektryczną, akustyczną i cieplną. Spróbujemy nieco przybliżyć temat włókien ceramicznych, przede wszystkim w kontekście izolacji, skupiając się na przykładach zastosowania tego tworzywa.

Najważniejsze właściwości włókien ceramicznych

Powyżej zostało już wymienionych kilka najważniejszych cech włókien ceramicznych, które w dużej mierze przesądzają o ich powszechnym zastosowaniu do celów izolacyjnych. Warto jednak dodać kilka słów na temat pozostałych właściwości włókien.

Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że włókna ceramiczne należą do grupy bezpostaciowych lub krystalicznych syntetycznych włókien mineralnych o wysokiej odporności na ogień i tzw. stabilności w kontakcie z wysokimi temperaturami. W większości przypadków składają się z mieszanki włókien z tlenek krzemu, żelaza i gliny w odpowiednich proporcjach. Wytrzymałość materiałów ceramicznych najczęściej zwiększana jest poprzez dodawanie do mieszanki tlenku cyrkonu. Do materiałów ceramicznych wzbogaconych o cyrkon zaliczamy przede wszystkim maty ceramiczne, płyty i moduły.

Wytwarzane są dwa rodzaje włókien ceramicznych glinokrzemianowych. Są to włókna ceramiczne i ceramiczne włókna tekstylne. Najbardziej widoczną różnicą między tymi materiałami są ich wymiary. Włókna ceramiczne są dłuższe i cechują się większą średnicą niż włókna tekstylne ceramiczne. Co więcej, włókna ceramiczne wyróżniają się również znacznie większą odpornością chemiczną i mniejszą przewodnością cieplną, elektryczną i akustyczną. To z kolei wiąże się z różnymi formami zastosowania tych materiałów ceramicznych. W tym artykule skupimy się jednak na kwestiach zastosowania wyłącznie włókien ceramicznych.

Specyfika i zastosowanie mat ceramicznych

Przede wszystkim musimy wspomnieć o jednym z popularniejszych materiałów izolacyjnych, a mianowicie matach ceramicznych. Maty ceramiczne wykonywane są przy pomocy metody wydmuchiwania i przędzenia. W ten sposób osiągają swoją wytrzymałość, trwałość, a jednocześnie lekkość i odporność na rozciąganie. Do innych zalet mat należy zaliczyć również ognioodporność, wysoką zdolność izolacyjną, właściwości tłumienia hałasów oraz niską przewodność cieplną.

Należy również wspomnieć o tym, że maty ceramiczne są całkowicie bezpieczne w użytkowaniu, ponieważ nie zawierają azbestu i środków wiążących. Znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, m.in.:

  • w przemyśle energetycznym służą np. do izolacji kotłów
  • w przemyśle stalowym stosowane są np. przy uszczelkach i pokrywach, a także przy naprawach pieców do obróbki cieplnej
  • w przemyśle rafineryjnym i petrochemiczny używane są do wykładania nagrzewnic do ropy naftowej
szczelinex