Zastosowanie i właściwości węży technicznych

Kategoria: Blog

Węże gumowe i PCW

Węże techniczne znajdują powszechne zastosowanie. Używa się im właściwie w każdym zakładzie produkcyjnym. Możemy wyróżnić różne rodzaje węży, w tym popularne węże gumowe i PCW. Wykorzystywane są do wielu celów. Przykładowo, można nimi transportować różnorodne substancje. Niektóre modele nadają się nawet do transportowania substancji niebezpiecznych.

Właściwy dobór węży, a także poszczególnych złączy i systemów połączeniowych, zależy przede wszystkim od późniejszego zastosowania. Współczesne materiały i technologie wykorzystywane do produkcji węży pozwalają na dostosowywanie ich parametrów technicznych do konkretnych potrzeb.

Węże techniczne w praktyce

Przed wyborem konkretnego węża do zastosowania technicznego należy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, takich jak:

 • średnica węża
 • ciśnienie lub podciśnienie pracy
 • warunki i środowisko pracy
 • obszar zastosowań

Warto przy tym pamiętać, że chociaż niektóre modele węży wyglądają podobnie, to jednak ich zastosowanie może być zupełnie różne.

W tym przypadku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na techniczne węże PCW. Wykorzystywane są m.in. do transportu zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się jako węże odpylające, odciągowe do oparów kwasów i zasad.

Bardzo ważne jest również, aby zwrócić uwagę na środowisko, w którym będzie pracować wąż. Często zdarza się, że węże techniczne pracują w środowisku zaolejony, w wysokich lub niskich temperaturach, a także pod wpływem długotrwałego oddziaływania promieniowania słonecznego. Jeśli zastosowany wąż nie będzie wykazywał odpowiedniej odporności na czynniki tego rodzaju, bardzo szybko może dojść do uszkodzenia jego struktury, przez co nie będzie spełniał swoich funkcji.

Przykładowe rodzaje technicznych węży gumowych i PCW:

 • wąż do acetylenu
 • wąż do benzyny i oleju
 • wąż do cystern
 • wąż do gaśnic
 • wąż do gazu płynnego LPG
 • wąż do kwasów i zasad
 • wąż do LPG/CNG
 • wąż do mas asfaltowych
 • wąż do oprysków rolniczych
 • wąż do paliw
 • wąż do pary wodnej
 • wąż do piaskowania
 • wąż do środków ochrony roślin
 • wąż do środków spożywczych
szczelinex