logoproduktPreszpan i Tereszpan są materiałami przeznaczonymi do izolacji, elektroizoalacji i termoizolacji

Tablica Parametrów:

Dąstępne grubości od 0,15 do 0,75mm
Temperatura pracy 130 °C